dilluns, 2 de desembre del 2013

Orquidàcies

NOM CIENTÍFIC: Anacamptis coriophora, subsp; fragrans
NOM VULGAR: Abellera olorosa / botons de gos
GÈNERE: Anacamptis
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL:  0 a 1000m
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: 10 a 40cm
ALTITUD: 0 a 1000m
ECOLOGIA: La trobem en prats, aiguamolls, matollars. Contrades mediterrànies i estatge montà

IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Ophrys scolopax
NOM VULGAR: abellera becada
GÈNERE: Ophrys
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: abril a juliol
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: 15 a 45cm
ALTITUD: 20 a 1500m
ECOLOGIA: Es troba en prats secs, estables i pocs remoguts, en brolles. Contrades mediterrànies


IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Ophrys sphegodes. subs. passionis
NOM VULGAR: abellera aranyosa
GÈNERE: Ophrys
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: Segons subespècie, a Oristà a l'abril aproximadament
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: Uns 40 cm
ALTITUD: depèn de la subespècie. Trobada a uns 550m d'altitud
ECOLOGIA: La podem trobar en prats secs i assolellats juntament amb la farigola i altres espècies d'orquídies com les abelleres grogues o la flor del simi. Generalment es localitza en contrades mediterrànies. Les espècies que trobem dins el gènere abelleres destaquen perquè el mascle de determinades abelles transporten els pol·linis atrets per la pròpia flor de l'orquídia la qual confonen amb una femella de la seva espècie. Les abelleres se les empesquen totes per tal d'assegurar la seva descendència!


IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Cephalantera rubra
NOM VULGAR: Curraià vermell
GÈNERE: Cephalantera 
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: maig - juliol
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: 20 a 60 cm
ALTITUD: 50-1450m
ECOLOGIA: Es pot trobar en zones més aviat seques, sota alzines, en sotaboscs poc densos. Planta submediterrània que es desenvolupa bé a la nostra terra si bé cal anar amb els ulls ben oberts per trobar-la, doncs es camufla força bé i a diferència d'altres orquídies, aquesta no presenta una inflorescència densa sinó força laxa, fet que li permet així, passar desaparcebuda!
CURIOSITATS: Com la majoria de les orquídies, presenta un bulb subterrani el qual li permet subsistir en èpoques poc favorables, essent la primavera el moment en què desplega la part herbàcia, visible i vistosa.

IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Orchis maculata / Dactylorhiza maculata
NOM VULGAR: Orquídia rosada
GÈNERE: Orchis
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: maig - juliol
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: 20 a 60 cm
ALTITUD: 800-2300 m 
ECOLOGIA: Petits prats herbacis, ombrívols i humits entremig d'espècies de gramínies. 
CURIOSITATS: Creix en terrenys calcaris i silícics, amant de fondalades clares i colonitzadora sovint de camins frescals abandonats.
IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Platanthera bifolia
NOM VULGAR: Orquídia blanca
GÈNERE: Platanthera
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: abril - juliol
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: 20 a 50 cm
ALTITUD: 60-1850 m
ECOLOGIA: Es troba en petits prats de gramínies, en zones ombrívoles. 
IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Aceras anthropophorum
NOM VULGAR: Flor de l'home penjat
GÈNERE: Aceras 
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: març - juliol
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: 10 a 40 cm
ALTITUD: 10-1650 m
ECOLOGIA: Es pot veure en llocs herbacis de petits prats ombrívols, no molt freqüent.
CURIOSITATS: Com a curiositat del gènere, podríem dir que "Aceras" significa sense banya i per tant, són orquídies que no presenten esperó.
IMATGE:NOM CIENTÍFIC: Ophrys fusca, subsp; fusca
NOM VULGAR: Abellera
GÈNERE: Ophrys
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: novembre-juny
FORMA VITAL: Geòfit. Planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis en època desfavorable.
ALÇADA: 20 cms, 10-40 cms
ALTITUD: 0-1350 m
ECOLOGIA: Es pot veure en llocs més aviat secs, en zones on hi abunden subarbusts com la farigola i altres herbàcies. Zones terroses-pedregoses. Formen petites poblacions, són poc vistoses. Precisa sòls rics en calci.
IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Limodorum abortivum
NOM VULGAR: Clavell
GÈNERE: Limodorum
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: abril - juliol
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: 30 a 80 cm
ALTITUD: -
ECOLOGIA: Es troba en zones assolellades, seques, prop de camins amb poca vegetació, fonamentalment la trobem entremig de gramínies. 
IMATGE:NOM CIENTÍFIC: Anacamptis pyramidalis
NOM VULGAR: Barretet piramidal
GÈNERE: Anacamptis
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: març-juliol
FORMA VITAL: Geòfit. Planta herbàcia que conserva únicament, òrgans subterranis en època desfavorable.
ALÇADA: 35 cms, 20-60 cms
ALTITUD: 0-1125 m
ECOLOGIA: Es troba en molts marges assolellats on hi predominen diverses espècies de gramínies, forma importants poblacions, són molt vistoses pel color rosat de les seves flors. És força abundant. Precisen sòls rics en calci.
IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Cephalanthera longifolia
NOM VULGAR: Curraià blanc
GÈNERE: Cephalanthera
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: març - juny
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: 15 a 60 cm
ALTITUD: 20-1400 m
ECOLOGIA: La trobem en zones obertes i clares de sotabosc, sota pi blanc.
IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Ophrys lutea
NOM VULGAR: Abellera groga
GÈNERE: Ophrys
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: març - juny
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: 10 a 40 cm
ALTITUD: 50-1100 m
ECOLOGIA: Es troba en zones més aviat seques i assolellades, marges de camins i corriols. 
IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Ophrys insectifera
NOM VULGAR: Abellera mosquera
GÈNERE: Ophrys
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: abril - juliol
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: 20 a 50 cm
ALTITUD: 200-1450 m
ECOLOGIA: Petits prats i zones obertes. ç
IMATGE:NOM CIENTÍFIC: Ophrys bertolonii
NOM VULGAR: Abellera catalàunica
GÈNERE: Ophrys
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: segons subespècies
FORMA VITAL: Geòfit (planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'estacio desfavorable)
ALÇADA: 10 a 30 cm
ALTITUD: segons subespècie
ECOLOGIA: Zones humides i poca insolació conjuntament amb plantes herbàcies de la família de les gramínies. Pot colonitzar camins proveïts de gramínies.
IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Orchis simia
NOM VULGAR: Flor de simi
GÈNERE: Orchis
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: abril-juny
FORMA VITAL: Geòfit. Planta herbàcia que conserva únicament, òrgans subterranis en època desfavorable.
ALÇADA: 22 cms, 20-50 cms
ALTITUD: 10-1100 m
ECOLOGIA: Es troba en zones humides, ombrívoles, en petits prats on hi abunden, no de forma espessa, roures, margarides... Precisa sòls rics en calci. 
IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Spiranthes spiralis
NOM VULGAR: Espirant autumnal
GÈNERE: Spiranthes
FAMÍLIA: Orquidàcies
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: agost-novembre
FORMA VITAL: Geòfit. Planta herbàcia que conserva només òrgans subterranis durant l'època desfavorable.
ALÇADA: 22 cms, 6-30 cms
ALTITUD: 0-1275 m
ECOLOGIA: Es pot trobar en llocs humits i frescos (obagues), en camins abandonats on s’hi ha tornat a desenvolupar vida vegetal i sota l’ombra d’alts arbres com roures i pins.
IMATGE:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada