dissabte, 30 de novembre del 2013

Labiades

NOM CIENTÍFIC: Stachys officionalis
NOM VULGAR: Betònica
GÈNERE: Stachys
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: Herbàcia
PERIODE FLORAL: juny a octubre
FORMA VITAL: Hemicriptòfit.Planta herbàcia amb les gemmes persistents situades arran de terra.
ALÇADA: 15 a 60 o 80cm
ALTITUD: 0 a 2200m
ECOLOGIA: La podem trobar en boscos, landes o prats, en contrades mediterrànies més o menys plujoses.


IMATGE: 


NOM CIENTÍFIC: Nepeta cataria
NOM VULGAR: Herba gatera / nepta
GÈNERE: Nepeta
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: Herbàcia
PERIODE FLORAL: juny a setembre
FORMA VITAL: Hemicriptòfit.Planta herbàcia amb les gemmes persistents situades arran de terra.
ALÇADA: 0,4 a 1,8m
ALTITUD: 0 a 2150m
ECOLOGIA: Planta que antigament es cultivava com a medicinal en moltes cases, curiosament cal dir que als gats els atreu moltíssim l'olor d'aquesta planta. La trobem a l'estage montà  i contrades mediterrànies plujoses

IMATGE: NOM CIENTÍFIC: Teucrium chamaedrys, subsp; pinnatifidum
NOM VULGAR: Alzineta
GÈNERE: Teucrium
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: Herbàcia
PERIODE FLORAL: maig a setembre
FORMA VITAL: Camèfit. Planta generalment llenyosa amb les gemmes persistents situades per sota dels 40 cms.
ALÇADA: 10 a 30cm
ALTITUD: 0 a 2150m
ECOLOGIA: La trobem en marges de bosc, garrics, en pastures, prop de camins, en zones de terrenys rics en calci. En contrades mediterrànies seques i estatge montà


IMATGE: 
NOM CIENTÍFIC: Teucrium pyrenaicum
NOM VULGAR: Angelins
GÈNERE: Teucrium
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: Herbàcia
PERIODE FLORAL: juny a setembre
FORMA VITAL: Camèfit. Planta generalment llenyosa amb les gemmes persistents situades per sota dels 40 cms.
ALÇADA: 5 a 20cm
ALTITUD: 50 a 2450m
ECOLOGIA: El trobarem en zones riques en calci, formant part de pastures i zones obertes però al mateix temps amb certa humitat. Des de contrades mediterrànies humides fins a l'estatge alpí. Tot i que el nom de "pyrenaicum" ens pa pensar que només la podem trobar al Pirineu, com podem veure, el rang altitudinal és força ampli. 

IMATGE: 
NOM CIENTÍFIC: Teucrium polium
NOM VULGAR: Herba capsutera, herba cuquera
GÈNERE: Teucrium
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: Herbàcia
PERIODE FLORAL: maig a agost
FORMA VITAL: Camèfit. Planta generalment llenyosa amb les gemmes persistents situades per sota dels 40 cms.
ALÇADA: 10 a 40cm
ALTITUD: depèn de la subespècie donat que n'hi ha vàries, trobada a uns 550m
ECOLOGIA: La trobem en brolles i timonedes, en zones solells i brolles. Denota predilecció pel sòl ric en calci. La trobem en contrades mediterrànies


IMATGE: 


NOM CIENTÍFIC: Mentha suaveolens
NOM VULGAR: Menta borda
GÈNERE: Mentha
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: Herbàcia
PERIODE FLORAL: juliol-setembre
FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta herbàcia, amb les gemmes persistents situades arran de terra)
ALÇADA: 30 a 80 cm
ALTITUD: 0-1200m
ECOLOGIA: La podem trobar al voral de torrents, en zones més o menys assolellades però humides al mateix temps, amb les tiges postrades i llargues degut a la poca consistència que presenten. És una planta que podem trobar en contrades mediterrànies i estatge montà.
CURIOSITATS: L'olor ens recorda la menta, si bé hi ha qui considera que no és massa agradable. 

IMATGE: NOM CIENTÍFIC: Hyssopus officinalis
NOM VULGAR: Hisop
GÈNERE: Hyssopus
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia amb parts llenyoses poc consistents
PERIODE FLORAL: juliol - octubre
FORMA VITAL: Camèfit. Planta generalment llenyosa amb les gemmes persistents situades a una alçada inferior als 40 cms d'alçada.
ALÇADA: 20 a 60 cm
ALTITUD: 300-1800 m (segons subespècies. En aquest cas, no s'ha determinat)
ECOLOGIA: És poc abundant al municipi i la podem trobar en petits prats juntament amb altres plantes aromàtiques com la farigola. Li agraden els sòls rics en calci i també silici, és present en muntanya mediterrània i en prats de pastura.
CURIOSITATS: Planta medicinal utilitzada antigament per al tracte respiratori entre d'altres propietats.NOM CIENTÍFIC: Lavandula latifolia
NOM VULGAR: Barballó/Espígol comú
GÈNERE: Lavandula
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: mata
PERIODE FLORAL: juny-setembre
FORMA VITAL: Camèfit. Planta generalment llenyosa amb les gemmes persistents situades a una alçada inferior als 40 cms d'alçada.
ALÇADA: 60 cms, 30-80 cms
ALTITUD: 0-1700 m
ECOLOGIA: Sol créixer en  petits prats generalment en llocs assolellats i secs. La podem trobar també en presència de la sajolida, el pinzell (Staehelina dubia), la maçanella. És força abundant. Important l'olor aromàtica que desprèn. Precisa sòls rics en calci.
IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Rosmarinus officinalis
NOM VULGAR: Romaní
GÈNERE: Rosmarinus
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: mata
PERIODE FLORAL: gener-desembre
FORMA VITAL: Perenne, nanofaneròfit; (faneròfit; planta generalment llenyosa amb les gemmes persistentes situades entre els 40 cms i 2 m d'alçada.)
ALÇADA: 0,5-2 m
ALTITUD: 0-1400 m
ECOLOGIA: Amants dels llocs assolellats i secs, també pedregosos on es desenvolupa perfectament. Conviu juntament amb els pins blancs formant part del seu sotabosc. Forma importants poblacions, espècie molt abundant especialment en peus de camins, prats... A destacar, la seva agradable olor, molt aromàtica. Precisa sòls rics en calci (Si).
CURIOSITATS: El refranyer català diu que de romaní florit i dones per casar... tot l'any n'hi ha!

IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Thymus vulgaris, subsp: vulgaris
NOM VULGAR: Farigola/Timó
GÈNERE: Thymus
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: mata
PERIODE FLORAL: febrer-maig
FORMA VITAL: Camèfit. Planta generalment llenyosa amb les gemmes persistents situades per sota els 40 cms d'alçada.
ALÇADA: 35 cms, 10-30 cms
ALTITUD: 0-1900 m
ECOLOGIA: Es troba en llocs secs, assolellats, en prats desprovistos d’arbres juntament amb el barballó, romaní, pinzell, molt abundant, no forma extenses mates, apareix sovint, juntament amb altres individus de la seva espècie formant grans poblacions i on pot arribar a desenvolupar una mata de mides considerables. A destacar la seva agradable olor aromàtica. Precisa sòls rics en calci (Si).
IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Ajuga chamaepytis, subsp: chamaepytis
NOM VULGAR: Iva artètica
GÈNERE: Ajuga
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: abril-octubre
FORMA VITAL: Teròfit. Planta anual que passa època desfavorable en estat de llavor.
ALÇADA: 15 cms, 5-20 cms
ALTITUD: 0-1500 m
ECOLOGIA: Es pot trobar en camps abandonats entremig d’altres espècies vegetals, llocs assolellats, terrenys secs. Pot donar lloc a importants mates. La trobaríem especialment en prats terofítics.
IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Ballota nigra, subsp: foetida
NOM VULGAR: Malrubí negre
GÈNERE: Ballota
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: abril-octubre
FORMA VITAL: Camèfit. Planta generalment llenyosa amb les gemmes persistents situades per sota dels 40 cms d'alçada.
ALÇADA: 47 cms, 0,2-1 m
ALTITUD: 0-1860 m
ECOLOGIA: Es troba en llocs frescos i humits, apareix sovint a prop de les ortigues, a vora de la Riera Gavarresa, de molts camins ombrívols. Pot donar lloc a importants mates. Apareix en petites poblacions. Fa olor desagradable.
CURIOSITATS: Ballota signifca repel.lent en grec per la seva olor.

IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Lamium purpureum
NOM VULGAR: Lami purpuri
GÈNERE: Lamium
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: març-octubre
FORMA VITAL: Teròfit. Planta anual que passa l'època desfavorable en estat de llavor.
ALÇADA: 23 cms, 10-40 cms
ALTITUD: 150-1600 m
ECOLOGIA: Viu en vores de camps, horts, zones més aviat assolellades, en vores de camins. Forma part de les anomenades males herbes de molts horts i vores de camps, essent una excel·lent colonitzadora de sòls remoguts o erms. És vistosa i força comú i conviu juntament amb el peu de gall, verònica pèrsica...

IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Sideritis hirsuta, subsp; hirsuta
NOM VULGAR: Herba de la feridura
GÈNERE: Sideritis
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: mata
PERIODE FLORAL: abril-setembre
FORMA VITAL: Camèfit. Planta generalment llenyosa amb les gemmes situades per sota dels 40 cms.
ALÇADA: 24 cms, 10-50 cms
ALTITUD: 0-1400 m
ECOLOGIA: Es pot veure en zones assolellades, en vores de camps, en peus de molts marges, es desenvolupa bé en zones força seques.
IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Lamium amplexicaule
NOM VULGAR: Peu de gall
GÈNERE: Lamium
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: març-maig (agost-octubre)
FORMA VITAL: Teròfit. Planta anual que passa l'època desfavorable en estat de llavor.
ALÇADA: 22 cms, 5-40 cms
ALTITUD: 0-1700 m
ECOLOGIA: Es troba en zones terroses-rocoses, a prop de cases i camins de bosc, en molts horts i vorades de camp formant part de les conegudes males herbes. Li agraden les zones assolellades. Són plantes vistoses pel color rosat de les seves flors.
IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Satureja calamintha, subsp: ascendens
NOM VULGAR: Rementerola
GÈNERE: Calamintha
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: juny-setembre
FORMA VITAL: Hemicriptòfit/Camèfit. Gemmes situades arran de terra o bé a una alçada no superior a 40 cms.
ALÇADA: 42 cms, 20-80 cms
ALTITUD: 0-1400 m
ECOLOGIA: Creix a prop de llocs humits, com rieres, torrents, envoltada d’espècies arbustives, llocs molt ombrívols, sota molts arbusts... Forma importants poblacions i grans mates, creix molt sobre altres espècies herbàcies. Olor mentolada molt agradable
IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Prunella laciniata
NOM VULGAR: Brunella blanca
GÈNERE: Prunella
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: juny-agost
FORMA VITAL: Hemicriptòfit. Planta herbàcia amb les gemmes persistents situades arran de terra.
ALÇADA: 15 cms, 5-30 cms
ALTITUD: 50-1800 m
ECOLOGIA: Es troba en petits prats no molt assolellats, vora de camins, zones força humides, sovint forma petites poblacions. Precisa sòls rics en calci per al seu desenvolupament.
IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Salvia verbenaca, subsp; verbenaca
NOM VULGAR: Tàrrec
GÈNERE: Salvia
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: gener-desembre
FORMA VITAL: Hemicriptòfit. Planta herbàcia amb les gemmes persistents situades arran de terra.
ALÇADA: 17 cms, 5-80 cms
ALTITUD: 0-1700 m
ECOLOGIA: Es pot trobar en llocs més o menys assolellats, terrosos-pedregosos, convivint amb la farigola i altres espècies herbàcies. Pot arribar a formar importants poblacions en zones molt solells en sòls pobres.
IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Marrubium vulgare
NOM VULGAR: Malrubí
GÈNERE: Marrubium
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: maig-setembre
FORMA VITAL: Camèfit. Planta generalment llenyosa amb les gemmes situades per sota els 40 cms d'alçada.
ALÇADA: 34 cms, 10-50 (80) cms.
ALTITUD: 0-1660 m
ECOLOGIA: Es pot veure en zones assolellades, a les vores de molts camps i camins, formen comunitats importants.
IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Satureja montana, subsp; montana
NOM VULGAR: Sajolida
GÈNERE: Satureja
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: mata
PERIODE FLORAL: agost-setembre
FORMA VITAL: Camèfit. Planta generalment llenyosa amb les gemmes persistents situades per sota els 40 cms d'alçada.
ALÇADA: 10-40 cms
ALTITUD: -
ECOLOGIA: Es troba en zones seques i assolellades, forma importants poblacions vistoses durant la florida. Conviu juntament amb diferents espècies de gramínies, botja d'escombres. Igual com moltes espècies de labiades, especialment les que presenten una tija poc llenyosa, en terres irrigades pot arribar a créixer de forma considerable i donar lloc a importants mates flairoses.
IMATGE:

NOM CIENTÍFIC: Satureja vulgaris, subsp; vulgaris
NOM VULGAR: -
GÈNERE: Satureja
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: juliol-setembre
FORMA VITAL: Hemicriptòfit. Planta herbàcia amb les gemmes persistents situades arran de terra.
ALÇADA: 24 cms, 20-80 cms
ALTITUD: 0-2050 m
ECOLOGIA: La trobem en llocs molt humits, en prats on hi ha també els trèvols, la prunel.la, altres plantes de la mateixa família;  diferents tipus de menta, llocs ombrívols. Freqüenta llocs on hi corre l’aigua ben aprop. Olor mentolada important i molt agradable. Apareix en importants poblacions.
IMATGE:
NOM CIENTÍFIC: Prunella vulgaris
NOM VULGAR: Prunel.la
GÈNERE: Prunella
FAMÍLIA: Labiades
DIVISIÓ/SUBDIVISIÓ: Espermatòfit/ Angiosperm
TIPUS PLANTA: herbàcia
PERIODE FLORAL: juny-setembre
FORMA VITAL: Hemicriptòfit. Planta herbàcia amb les gemmes persistents situades arran de terra.
ALÇADA: 17 cms, 5-50 cms
ALTITUD: 0-2100 m
ECOLOGIA: La podem trobar en llocs molt humits i ombrívols, a prop de torrents i petits rierols d’aigua, conviu juntament amb el trèvol, apareix en poblacions importants, fàcil de veure-la pel color de les seves flors liles vistoses. No forma grans mates però crida força l'atenció.
IMATGE:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada